Chat with us, powered by LiveChat

Varumärkeförfalskning & immateriella rättigheter

SENAST MODIFIERAD
I Tjänster

Vi hjälper dig att identifiera, utreda och säkra bevis för att kunna anmäla, förhindra och förebygga intrång i dina immateriella rättigheter. Tjänsten hjälper dig i alla frågor som rör varumärkesintrång, patentintrång, brott mot upphovsrätten och liknande. Vi kan identifiera och dokumentera varumärkesförfalskningar och föreslå åtgärder samt även hjälpa med det förebyggande arbetet.

varumärkesförfalskningar

VARUMÄRKESFÖRFALSKNING OCH INTRÅNG PÅ IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Varumärkesförfalskning (näraliggande begrepp: varuförfalskning och varumärkesintrång) innebär förfalskning av en konsumentvara som sedan utges för att vara äkta. OECD använder denna definition: “varor som har tillverkats i syfte att imitera kända produkter för att förleda konsumenter”.

Varumärkesförfalskning är idag mycket vanligt. Ibland är förfalskningen uppenbar men andra gånger kan den vara mycket svår att upptäcka. Produkterna som blir förfalskade kan vara allt från snusdosor till dyra jackor, de produkter som har störst efterfrågan riskerar oftast att utsättas för plagiering. Varumärkesintrång skadar givetvis varumärkesinnehavaren ekonomiskt, men det drabbar även varumärkets anseende eftersom det plagiat kunden köpt har lägre kvalitet än originalet. Finishen är oftast sämre och slitaget större.

Piratkopior förekommer både på internet och i den vanliga detaljhandeln. Bedragare letar alltid efter en möjlighet att tjäna pengar, du kan drabbas oavsett om du äger ett litet familjeföretag eller ett världskänt klädmärke. Bedragaren lägger inte alltid ned så mycket tid på att skapa ett “proffsigt plagiat” och kunderna är inte alltid medvetna om att de har köpt en falsk produkt, de kan därför få uppfattningen att originalprodukten inte lever upp till den kvalitet som utlovas av varumärket.

Att arbeta med förebyggande åtgärder är alltid bättre än att senare tvingas vidta drastiska åtgärder, det är viktigt för både små och stora företag att skydda sig mot intrång i de immateriella rättigheterna och varumärkesförfalskning. Ett effektivt sätt att göra detta är att utföra regelbundna kontroller av produkter som finns på marknaden, för att fastställa att dessa inte är piratkopior eller förfalskningar. Många företag agerar inte förrän de får in tips om att piratkopior existerar, men en sådan upptäckt kan ibland ta flera år och för varje såld förfalskning förlorar företaget bakom orginalprodukten pengar. Om kontroller och utredningar istället utförs i förebyggande syfte har man en större chans att sätta stopp för falska produkter i ett tidigt skede, innan försäljningen riskerar medföra en stor förlust, både ekonomiskt och finansiellt.

ETT HOT MOT DITT VARUMÄRKE

Immateriella rättigheter är en sammanfattande term som täcker bland annat upphovsrätt, patent, varumärkeskydd och annat. Immateriella rättigheter ger rättighetsinnehavaren ett skydd mot piratkopiering, varumärkesförfalskning och olagligt användande av ett varumärke eller en produkt. Givetvis är avsikten att den som skapar eller uppfinner något också ska ha rättigheterna till produkten och varumärket och de inkomster de kan komma att generera.

Vi hjälper privatpersoner och företag att ta fram strategier för att till fullo förstå och få hjälp vid varumärkesförfalskningar, vi ger råd gällande patentskydd och andra metoder för att du ska kunna skydda det som är ditt.

Våra utredare kan även gå in och undersöka om någon bryter mot upphovsrätten eller mot dina immateriella rättigheter, då olovlig kopiering och plagiering ofta leder till stora finansiella förluster. Varumärkesförfalskningar är ett stort problem i dagens samhälle och vi arbetar tillsammans med dig för att stoppa detta.

UNDERSÖKNING OCH IDENTIFIERING AV PIRATKOPIERAD HANDELSVARA

För varje förfalskad produkt som kommer ut på marknaden så förlorar varumärkets ägare pengar, men det finns legala åtgärder att vidta. Det handlar om att hitta och identifiera de som tillverkar och säljer piratkopiorna, det är ett arbete som vi kan utföra åt våra klienter.

Våra resurser och vår tillgång till avancerad teknologi gör att vi ofta kan lösa denna typ av fall snabbare än polisen, just eftersom vårt fokus ligger på våra klienter. Vi har tekniskt avancerade resurser, rätt kompetens och mångårig erfarenhet.

Vi utreder:

 • Otillåten kopiering (piratkopiering) – Detta innebär olaglig kopiering av verk som är upphovsrättsligt skyddade.
 • Brott mot upphovsrätten – Upphovsrätten innebär att den person som har skapat ett verk har ensamrätt till hur detta verk får användas. Här finns både en ekonomisk och en ideell rätt.
 • Varumärkesförfalskning – Förfalskning av varumärkesskyddade konsumentvaror av olika slag, kläder, medicin, leksaker, klockor och mycket annat.
 • Varumärkesintrång – När en varumärkesförfalskad vara säljs i näringsverksamhet sker ett varumärkesintrång.
 • Parallellimport – Innebär fri rörelse inom EU av ett godkänt läkemedel.  Detta läkemedel måste vara godkänt av Läkemedelsverket för att en parallellimport ska  kunna ske.
 • Smuggling – Det är vanligt att produkter som är förfalskade smugglas in till Sverige, vårt arbete är att stoppa detta och hitta källan till smugglingen.

 

HUR KAN JAG SKYDDA MINA PRODUKTER OCH TJÄNSTER?

I takt med att värdet på en tjänst eller en produkt ökar, så ökar också risken för plagiering och piratkopiering. De immateriella rättigheterna som medföljer ett patent eller varumärke skyddar till viss del, men det kan ofta vara svårt att upptäcka fall av patentintrång, varumärkesintrång eller brott mot upphovsrätten. Uppgiften att kontrollera faller då på företagsägaren, uppfinnaren eller patentinnehavaren, vilka ofta varken har den tid eller den kunskap som krävs för att kunna identifiera och lagföra de som handskas med piratkopior och det är där vi kan bistå med våra tjänster.L

Det finns ett antal saker du kan göra i förebyggande syfte för att försvåra piratkopiering. Du kan göra unika ID-märkningar av produkterna eller använda dig av hologram, vilket stora produktbolag (exempelvis Canon) använder sig av för att skydda sina varumärken. Detta är dock sällan tillräckligt, det är dessutom viktigt att veta att det är innehavaren av de immateriella rättigheterna som måste ta det första steget mot att ytterligare skydda dessa. Om en rättighetsinnehavare tar kontakt med oss kan vi bistå med vårt kunnande och våra erfarenheter för att utreda och dokumentera olika fall av intrång i patent- och varumärkesskydd.

VÅRT ARBETSSÄTT

Vårt mål är att identifiera och verifiera eventuella intrång i dina immateriella rättigheter, för att på så sätt kunna vidta nödvändiga åtgärder. Vi hjälper företag att bland annat spåra servrar i syfte att stänga ner källan till sk “Card-sharing seeders”, vi kan använda metoder som kontrollköp för att verifiera att produkterna som säljs i en viss affär inte är kopior eller förfalskningar. Hur vi arbetar beror helt på vad du som klient har för behov och vad situationen kräver, vi anpassar oss alltid efter dina önskemål.

Följande metoder kan användas:

 • Spårning av IP-adresser och personerna bakom dessa.
 • Kontrollköp hos leverantörer, butiker och distributörer, där misstanke finns om hantering av förfalskade varor, i syfte att kartlägga verksamheten.
 • Underrättelseverksamhet, för att identifiera fabriker och transporter som handskas med piratkopior, för att stoppa dessa innan de kommer ut på marknaden.
 • Forensiska analyser för identifiering och fastställande av material, kvalitet och äkthet, bland annat av klädesplagg, tobak och dylikt.
 • Identifiering av personer och företag som bedriver falsk marknadsföring.
 • Konto- och telefonspårning.
 • Leveransspårning och tullkontroll.
 • Blockering av marknadsföringskanaler och betalsystem.
 • Inhämtning av försäljningsdata.

 

VILL DU VETA MER?

Kontakta oss för mer information. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation för att se vilka lösningar som finns tillgängliga för just din situation.

RELATERADE LÄNKAR

EUIPO – European Union property office – EU:s databas över registrerade varumärken

PRV – Svensk varumärkesdatabas – Registrerade varumärken i Sverige

Stöld & Svinn – Hur stöld och svinn påverkar verksamheter

Kontrollköp – Tjänster som kan hjälpa dig att skydda dina immateriella rättigheter

Casebook

Våra spaningar tog oss hela vägen till Kina

En klient kom till oss för att få hjälp med att hitta källan till oäkta snusprodukter som hade börjat spridas på marknaden. Förfalskarna använde sig av klientens varunamn och logotyper, varorna var relativt svåra att skilja från originalprodukterna. Via metoder som testköp kunde vi identifiera vilka butiker som sålde piratkopiorna och efter noggranna undersökningar av dessa butikers telefonlistor och viktiga dokument kunde vi konstatera att verksamheten som begått brott mot vår klients skyddade varumärke låg i Kina. Konsekvenserna blev att de butiker som sålde falska produkter stängdes ner, och leverantören lokaliserades och åtalades.

Filmer spreds olagligt

Ett mediebolag kontaktade oss då deras filmer fanns på ett flertal sidor där de kunde laddas ner gratis. De ville att vi skulle hitta källan till spridningen av filmerna, då denna typ av illegal delning utgjorde en enorm kapitalförlust för bolaget. De hade själva försökt leta upp sidorna som spred filmerna, men endast lyckats hitta två, varav ingen svarade på mail när bolaget bad att få filmerna borttagna. Vi kunde hjälpa till med att göra en noggrann utredning där vi fick fram hela 7 olika sajter som hade en eller flera av filmerna tillgängliga för nedladdning. Vi gav mediebolaget de verktyg och den kunskap de behövde för att kunna vidta laglig åtgärd.

Falska märkeströjor

Ett större klädmärke kontaktade oss för att göra kontrollköp i ett antal butiker. Detta eftersom det fanns misstankar om att butikerna sålde förfalskningar av deras pikétröjor. Vi besökte olika butiker för att testköpa pikétröjor av valda modeller. Det visade sig att två av åtta butiker sålde falska märkeströjor, i vissa fall tillsammans med de äkta varorna. Vi sammanställde en rapport som vår klient fick ta del av. Detta ledde till åtal och stämning mot dessa butiker. Vidare utredning visade även att dessa butiker inte enbart hade sålt falska varor från våra klienter utan även piratkopior av andra märken och att detta skett med uppsåt.

Upptäck flera

Tjänster